Medical Taping Concept

De basis van het Medical Taping Concept werd in de jaren zeventig gelegd in Japan en Korea.
De achterliggende gedachte is, dat spieren niet alleen nodig zijn voor beweging maar daarnaast ook bepalend zijn voor bijvoorbeeld de bloed- en lymfecirculatie en de lichaamstemperatuur.
Voortbouwend op deze gedachte, werden er diverse elastische tapesoorten ontwikkeld die de spieren in hun functie kon ondersteunen, zonder daarbij de beweging te beperken. Door aangedane spieren op deze manier te behandelen, wordt het lichaamseigen herstelproces geactiveerd. De gebruikte CureTape komt qua elasticiteit en gewicht overeen met de menselijke huid. 

Er wordt dan ook gebruik gemaakt van de elasticiteit van de tape ten opzichte van de elasticiteit van de huid, waardoor de tape een soort ‘liftende werking’ heeft op de opperhuid.

Na weefseltrauma reageert het weefsel met een ontstekingsreactie. Er ontstaat een lokale zwelling welke een drukverhoging geeft op het omringende weefsel. Door deze drukverhoging wordt de bloedcirculatie verstoord en neemt pijn toe.
De liftende werking van de CureTape geeft een onmiddellijke drukvermindering, waardoor de bloedcirculatie en de lymfeafvoer weer worden hersteld. De druk op de pijnreceptoren neemt af, de ervaren pijn vermindert onmiddellijk. Automatisch maakt dat een meer fysiologisch bewegingspatroon mogelijk.

 

Het toepassingsgebied mag breed genoemd worden:

  • Nabehandeling van (sport)blessures
  • Reduceren van ontsteking of vochtophoping (oedeem / haematomen)
  • Houdingscorrecties
  • Behandeling van overbelasting klachten ( RSI, tennis- of golfelleboog)
  • Behandeling van hoofdpijn
  • Ondersteunen van fysiotherapeutische behandeling